Ogólne zmiany

Ogólnie rzecz biorąc, potwory na wyższych poziomach trudności (tj. wysokim, eksperckim i mistrzowskim) są bardziej wytrzymałe i zadają dużo dotkliwsze obrażenia. Zwiększoną skalę wyzwania rekompensują jednak premie do zdobywanego złota oraz punktów doświadczenia (w skrócie „PD”), a także do odnajdowania potężnych przedmiotów magicznych.

Poziomy trudności (PC)

 • Normalny: 100% życia potworów, 100% obrażeń potworów, 0% dodatkowego złota, 0% dodatkowych PD
 • Wysoki: 200% życia potworów, 130% obrażeń potworów, 75% dodatkowego złota, 75% dodatkowych PD
 • Ekspert: 320% życia potworów, 189% obrażeń potworów, 100% dodatkowego złota, 100% dodatkowych PD
 • Mistrz: 512% życia potworów, 273% obrażeń potworów, 200% dodatkowego złota, 200% dodatkowych PD
 • Udręka I: 819% życia potworów, 396% obrażeń potworów, 300% dodatkowego złota, 300% dodatkowych PD
 • Udręka II: 1311% życia potworów, 575% obrażeń potworów, 400% dodatkowego złota, 400% dodatkowych PD
 • Udręka III: 2097% życia potworów, 833% obrażeń potworów, 550% dodatkowego złota, 550% dodatkowych PD
 • Udręka IV: 3355% życia potworów, 1208% obrażeń potworów, 800% dodatkowego złota, 800% dodatkowych PD
 • Udręka V: 5369% życia potworów, 1752% obrażeń potworów, 1150% dodatkowego złota, 1150% dodatkowych PD
 • Udręka VI: 8590% życia potworów, 2540% obrażeń potworów, 1600% dodatkowego złota, 1600% dodatkowych PD
 • Udręka VII: 18985% życia potworów, 3604% obrażeń potworów, 1850% dodatkowego złota, 1900% dodatkowych PD
 • Udręka VIII: 41625% życia potworów, 5097% obrażeń potworów, 2150% dodatkowego złota, 2425% dodatkowych PD
 • Udręka IX: 91260% życia potworów, 7208% obrażeń potworów, 2500% dodatkowego złota, 3100% dodatkowych PD
 • Udręka X: 200082% życia potworów, 10194% obrażeń potworów, 2900% dodatkowego złota, 4000% dodatkowych PD
 • Udręka XI: 438669% życia potworów, 14416% obrażeń potworów, 3350% dodatkowego złota, 5000% dodatkowych PD
 • Udręka XII: 961759% życia potworów, 20387% obrażeń potworów, 3900% dodatkowego złota, 6400% dodatkowych PD
 • Udręka XIII: 2108607% życia potworów, 28832% obrażeń potworów, 4500% dodatkowego złota, 8200% dodatkowych PD
 • Udręka XIV: 2889383% życia potworów, 40774% obrażeń potworów, 5200% dodatkowego złota, 10500% dodatkowych PD
 • Udręka XV: 6334823% życia potworów, 57664% obrażeń potworów, 6050% dodatkowego złota, 13400% dodatkowych PD
 • Udręka XVI: 13888770% życia potworów, 64725% obrażeń potworów, 7000% dodatkowego złota, 17000% dodatkowych PD

Poziomy trudności (konsole)

 • Niski
 • Normalny
 • Wysoki
 • Mistrz I: +60% do znajdowania złota, +60% do znajdowania magicznych przedmiotów, +120% doświadczenia
 • Mistrz II: +70% do znajdowania złota, +70% do znajdowania magicznych przedmiotów, +140% doświadczenia
 • Mistrz III: +80% do znajdowania złota, +80% do znajdowania magicznych przedmiotów, +160% doświadczenia
 • Mistrz IV: +90% do znajdowania złota, +90% do znajdowania magicznych przedmiotów, +180% doświadczenia
 • Mistrz V: +100% do znajdowania złota, +100% do znajdowania magicznych przedmiotów, +200% doświadczenia

Diablo III: Ultimate Evil Edition w wersji na konsole PlayStation®3 oraz Xbox 360 oferuje poziomy trudności od normalnego do Udręki VI, zaś wersje na Playstation®4 oraz Xbox One zawierają wszystkie poziomy, aż do Udręki XVI.

Kradzież życia

Skuteczność afiksu „kradzież życia”, który przywraca postaci część punktów życia, bazując na zadawanych przez nią obrażeniach, zmniejsza się wraz z awansem postaci na kolejne poziomy – w następujący sposób:

 • 60. poziom postaci: Skuteczność kradzieży życia zmniejsza się o 90%.
 • 70. poziom postaci: Kradzież życia przestaje działać.

Odporności potworów

Efekty ograniczające kontrolę (ang. „crowd control”), jak np. ogłuszenie czy spowolnienie, to doskonały sposób na radzenie sobie z hordami wrogów. Niestety, potwory zamieszkujące świat Sanktuarium potrafią wykazać się wystarczającym hartem ciała i ducha, aby tymczasowo im przeciwdziałać. Istnieje wiele rodzajów efektów ograniczających kontrolę, a każdy z nich posiada zróżnicowaną skuteczność w starciach z potworami dysponującymi odpowiednimi odpornościami.

 • Odporność na efekty ścisłego ograniczenia kontroli: Efekty ścisłego ograniczenia kontroli – jak np. ogłuszenie, oślepienie, zauroczenie lub wystraszenie – znacznie zmniejszają skuteczność potworów w walce i uniemożliwiają im korzystanie z umiejętności. Z każdą sekundą działania efektu ścisłego ograniczenia kontroli na potwora zyskuje on 10% odporności na wszystkie ścisłe ograniczenia, maksymalnie do poziomu 95% odporności. Przykładowo: jeśli ogłuszysz potwora na 5 sek., otrzyma on 50% odporności na wszystkie efekty ściśle ograniczające kontrolę. Jeśli udałoby ci się znów ogłuszyć tego samego potwora w czasie działania wyżej wymienionej odporności, efekt trwałby 2,5 sek. i skutkował odpornością na poziomie 75%. Trzecia próba skończyłaby się ogłuszeniem trwającym 1,25 sek. i jeszcze wyższą odpornością – maksymalnie do 95%.
 • Próg efektów ścisłego ograniczenia kontroli: Kiedy odporność potwora wzrasta do poziomu, w którym czas działania efektów ścisłego ograniczenia kontroli spada poniżej pewnego progu (0,65 sek. dla potworów normalnych, czempionów oraz sług; 0,85 sek. dla potworów rzadkich oraz bossów), skuteczność takich efektów spadnie do zera. Kiedy potwór nie jest już objęty działaniem efektów ścisłego ograniczenia i może swobodnie korzystać z umiejętności, jego odporność będzie z każdą sekundą spadać o 5%, aż osiągnie poziom 0% lub do momentu znalezienia się pod wpływem kolejnego efektu ściśle ograniczającego kontrolę.
 • Zmniejszenie szybkości ruchu: Te efekty powodują zmniejszenie szybkości ruchu potwora, dzięki czemu bohaterom łatwiej jest go ominąć lub unikać jego ataków w zwarciu. Wprawdzie zdolności zmniejszające szybkość ruchu wrogów można wykorzystywać wielokrotnie bez ponoszenia kary w postaci skróconego czasu ich działania, ale czempioni, sługi, potwory rzadkie oraz bossowie redukują skuteczność takich efektów o 25%. Przykładowo: nałożenie na bossa efektu zmniejszającego szybkość ruchu o 60% sprawi, że jego szybkość ruchu spadnie tylko o 45%.
 • Zmniejszenie szybkości ataku: Takie efekty powodują zmniejszenie szybkości ataku potworów i – podobnie jak w przypadku zmniejszenia szybkości ruchu – można je wykorzystywać wielokrotnie bez ponoszenia kary w postaci skróconego czasu ich działania. Efekty takie są skuteczne w 100% przeciwko normalnym potworom. Czempioni, sługi, potwory rzadkie oraz bossowie redukują skuteczność efektów zmniejszających szybkość ataku o 65%.
 • Odrzucenie: Efekty odrzucenia wpływają na położenie potworów na polu bitwy – bohaterowie mogą odpychać przeciwników bądź przyciągać ich do siebie. Kiedy odporność potwora na efekty ścisłego ograniczenia kontroli osiągnie poziom 65%, efekty odrzucenia nie będą już na niego działać.

Wartości odporności potworów

Rodzaj Limit odporności na efekty ścisłego ograniczenia kontroli Próg efektów ścisłego ograniczenia kontroli (sekundy) Odporność na zmniejszenie szybkości ruchu Odporność na zmniejszenie szybkości ataku
Normalny 95% 0.65 0% 0%
Czempion 95% 0.65 25% 65%
Sługa 95% 0.65 25% 65%
Rzadki 95% 0.85 25% 65%
Boss 95% 0.85 25% 65%