• 70 Lisa
 • 70 ioiG
 • 70 mISA
 • 70 nodamage
 • 70 sec
 • 70 wizsi
 • 70 wizzi
 • 70 wud
 • 2 Cow

70(4,006)級野蠻人 - 專家級模式

nodamage

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 撕裂 血流成河
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 旋風斬 烈風剪
 • 戰鬥暴怒 偃武修文

屬性

 • 力量 13580
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 5299
 • 傷害 4380560
 • 堅韌 56130800
 • 恢復 2943860
 • 122 怒氣
 • 530k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 67.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +412.00 經驗值

最近更新於 2024-4-10 3:38 下午 TST