65646 zabitych
3859 zabitych elit
717 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 03. paź 2023 r. 22:11 CEST

NecroMonk 10 180 zabitych elit 70 NotDead 10 228 zabitych elit 70 Unhappy 11 674 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

iMonkHC 18.08.20 70
iDhHC 04.01.18 70
iDhHC 07.01.18 70