2446465 zabitych
141449 zabitych elit
699 | 1351 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 03. maj 2022 r. 16:13 CEST

Валка 1 902 zabitych elit 70 Ворожея 721 zabitych elit 70 Классика 22 561 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy