Infernalna Machina

  • Legendarny portal

Może zostać użyty wewnątrz zbrukanej siedziby, aby otworzyć portale do krain czystego zła.

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 5000

To przeklęte urządzenie zasilane jest plugawą magią poruszającą zębate tryby. Z jego nikczemnej mocy można skorzystać jedynie wewnątrz domu potępionych.