Wymagany poziom:
60

Pozór Mądrości Tal Rashy

 • Głowa
 • Część zestawu: hełm
 • 397 - 471
 • Pancerz

  Primary

  [4,5 - 6,0]% większa szansa na trafienie krytyczne

  Secondary

  Gniazda (1)

 • Losowa magiczna właściwość: jedna z 3
  • +[626 - 750] do siły
  • +[626 - 750] do zręczności
  • +[626 - 750] do inteligencji
 • +3 losowe magiczne właściwości

 • Aspekty Tal Rashy

 • Pozór Mądrości Tal Rashy
 • Krok Tal Rashy
 • Lojalność Tal Rashy
 • Niewzruszone Spojrzenie Tal Rashy
 • Nieustanny Pościg Tal Rashy
 • Wstęga Tal Rashy
 • Chwyt Tal Rashy
 • (2) Zestaw:
  Zadanie wrogom obrażeń od mocy tajemnej, zimna, ognia bądź błyskawic zapewnia niewrażliwość na dany żywioł i powoduje, że z nieba spada Meteoryt tego samego typu. Efekt ten może wystąpić wyłącznie, gdy Meteoryt znajduje się na pasku skrótów czarowników. Nie można wywołać Meteorytu tego samego typu dwa razy z rzędu.

  (4) Zestaw:
  Każdy atak z użyciem mocy tajemnej, zimna, ognia i błyskawic powoduje zwiększenie wszystkich twoich odporności o 100% na 8 sek. Ataki z użyciem Meteorytu skracają czas odnowienia Teleportacji o 1 sek.

  (6) Zestaw:
  Kolejne ataki zwiększają zadawane przez ciebie obrażenia o 2000% na 8 sek. Każdy atak z użyciem mocy tajemnej, zimna, ognia i błyskawic powoduje dodanie jednego poziomu kumulacji. Przy 4 poziomach kumulacji każdy kolejny atak z użyciem mocy żywiołów przedłuża działanie o 2 sek. – maksymalnie do 8 sek.

 • Account Bound

Symbol zakonu horadrimów.