Przegląd umiejętności nekromantów

Przegląd umiejętności nekromantów

26 kwietnia: opis umiejętności został zaktualizowany. Wszystkie zmiany można znaleźć w anglojęzycznej wersji tego artykułu.

Krew, kości, klątwy oraz hordy posłusznych stronników – tak najprościej można ująć moce, które mają do dyspozycji nekromanci. Wciąż ciężko pracujemy nad naszą najnowszą klasą postaci, ale jesteśmy już gotowi przedstawić wam projekt umiejętności aktywnych oraz pasywnych, które mogą sprawdzić w akcji wybrani testerzy podczas zamkniętych beta-testów nekromantów.

Uwaga: Opisane poniżej elementy wciąż podlegają zmianom. Zarówno wartości liczbowe jak i działanie umiejętności może ulec znacznym modyfikacjom. Zestawy klasowe nekromantów oraz ich przedmioty legendarne nie są jeszcze dostępne do testów. Warto również mieć na uwadze, że tłumaczenia terminów i opisów również mogą zostać zmienione.

Spis treści


Podstawowe


Kościane Kolce

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Generuje: 24 pkt. esencji.
  • Z ziemi wyrastają kościane kolce, które zadają 150% obrażeń od broni na sekundę.
 • Nagły Wstrząs (Obrażenia fizyczne)
  • Kolce ogłuszają przeciwników na 1 sek.
 • Ścieżka z Kości (Obrażenia fizyczne)
  • Teraz tworzy linię kolców, który zadaje 100% obrażeń od broni. Obrażenia zostają zwiększone o maksymalnie 100% dla przeciwników znajdujących się dalej.
 • Kościane Kolumny (Trucizna)
  • Zamiast kolców tworzy kościaną kolumnę. Każda kolumna zadaje 150% obrażeń od broni celowi oraz maksymalnie dwóm pobliskim przeciwnikom.
 • Mroźne Kolce (Zimno)
  • Pozostawia zamrożony obszar, który zmniejsza szybkość ruchu o 60% przez 2 sek.
 • Krwawe Kolce (Obrażenia fizyczne)
  • Trafieni przeciwnicy krwawią otrzymując 50% obrażeń od broni przez 2 sek. i w tym czasie przywracają ci 0,5% twojego całkowitego zdrowia.

Wyssanie Krwi

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Generuje: 15 pkt. esencji przy każdym zadaniu obrażeń.
  • Wysysasz krew z wybranego wroga, zadając 300% obrażeń od broni.
  • Wyssanie Krwi przywraca ci 2% maksymalnego zdrowia przez każdą sekundę podtrzymywania tej umiejętności.
 • Wstrzymanie (Zimno)
  • Wrogowie zostają także spowolnieni o 75%.
 • Kwintesencja (Obrażenia fizyczne)
  • Jeśli jesteś w pełni zdrowia, zdobywana esencja zostaje zwiększona do 20 pkt.
 • Wyssanie Życia (Obrażenia fizyczne)
  • Zwiększa ilość odzyskiwanego zdrowia do 6%, ale nie przywraca już esencji.
 • Przyrost Mocy (Trucizna)
  • Za każdym razem gdy zostaną zadane obrażenia, są one zwiększane o 10%. Maksymalnie 10 kumulacji.
 • Wchłanianie Krwi (Obrażenia fizyczne)
  • Podczas wysysania przyciągasz wszystkie kule zdrowia w promieniu 40 metrów.

Ponura Kosa

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Generuje: 12 pkt. esencji za każdego trafionego wroga.
  • Wykonujesz przed sobą cięcie przywołaną kosą i zadajesz przeciwnikom obrażenia fizyczne równe 150% obrażeń od broni.
 • Krwawa Kosa (Obrażenia fizyczne)
  • Przywraca 1% twojego zdrowia za każdego trafionego wroga.
 • Egzekucja (Obrażenia fizyczne)
  • Istnieje 5% szans, że przeciwnicy mający mniej niż 20% zdrowia zostaną ścięci i natychmiast zabici.
 • Mroźna Kosa (Zimno)
  • Każdy trafiony przeciwnik zwiększa twoją szybkość ataku o 1% przez 5 sek. Maksymalnie 15 kumulacji.
 • Podwójna Kosa (Obrażenia fizyczne)
  • Wykonujesz przed sobą cięcie dwoma przywołanymi kosami, zadając przeciwnikom obrażenia fizyczne równe 150% obrażeń od broni i spychając wrogów do siebie nawzajem.
 • Przeklęta Kosa (Trucizna)
  • Istnieje 15% szans na to, że wrogowie trafieni kosą zostaną objęci losową klątwą.

Powrót na górę


Dodatkowe


Nova Śmierci

Umiejętność podstawowa (Trucizna)

 • Koszt: 20 pkt. esencji.
  • Wywołujesz falę uderzeniową, która zadaje 350% obrażeń od broni wszystkim wrogom w promieniu 25 metrów.
 • Nova Pnączy (Obrażenia fizyczne)
  • Leczy cię przywracając 1% twojego zdrowia za każdy trafiony cel, ale zmniejsza zadane obrażenia do 225%.
 • Nova Kości (Obrażenia fizyczne)
  • Kolce rozchodzą się na zewnątrz i zadają 475% obrażeń od broni w promieniu 12 metrów.
 • Nova Krwi (Obrażenia fizyczne)
  • Wydaj 10% zdrowia, aby wyzwolić Novę Krwi, która zadaje 450% obrażeń od broni wszystkim pobliskim wrogom w promieniu 25 metrów.
 • Skaza (Trucizna)
  • Pozostawia na ziemi trwałą skazę, która spowalnia wrogów o 60% i sprawia, że zadają o 15% mniej obrażeń przez 1 sek.
 • Niestabilny Związek (Trucizna)
  • Każde rzucenie zwiększa zasięg twojej kolejnej Novy o 5 metrów, maksymalnie 2 razy.

Włócznia z Kości

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 20 pkt. esencji.
  • Tworzysz przeszywający kościany pocisk, który zadaje wszystkim przebitym wrogom 450% obrażeń od broni.
 • Krystalizacja (Zimno)
  • Każdy trafiony przeciwnik ma zmniejszoną szybkość ataku o 20%, zaś twoja szybkość ataku zostaje zwiększona o 3% na 3 sek., kumulując się maksymalnie 10 razy.
 • Strzaskanie (Obrażenia fizyczne)
  • Zamiast przebijać, wybucha przy pierwszym trafionym wrogu zadając 450% obrażeń wszystkim przeciwnikom w promieniu 15 metrów.
 • Skażony Szpik (Trucizna)
  • Obrażenia zostają zwiększone o 15% za każdego przeciwnika, przez którego przejdzie Włócznia z Kości.
 • Włócznia Krwi (Obrażenia fizyczne)
  • Włócznia z Kości zamienia się we Włócznię Krwi. Obrażenia zostają zwiększone do 518% obrażeń od broni kosztem 10% zdrowia.
 • Zęby (Obrażenia fizyczne)
  • Wystrzeliwuje 5 ostrych jak brzytwa zębów, które zadają 300% obrażeń od broni.

Szkieletowy Mag

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 40 pkt. esencji.
  • Przyzywasz z ziemi szkielet, który atakuje twoich wrogów zadając przy każdym ataku 400% obrażeń od broni. Utrzymuje się 6 sek.
 • Dar Śmierci (Obrażenia fizyczne)
  • Ożywione szkielety pozostawiają po sobie zwłoki, jeśli zginą lub skończy się czas ich funkcjonowania.
 • Osobliwość (Obrażenia fizyczne)
  • Pochłania całą esencję wzywając potężnego przywołańca. Zadawane przez niego obrażenia są zwiększone o 3% za każdy pochłonięty punkt esencji.
 • Podtrzymanie Życia (Obrażenia fizyczne)
  • Ożywieni magowie kosztują 10% zdrowia, ale trwają dodatkowe 2 sek.
 • Skażenie (Trucizna)
  • Ożywiasz zakażonego maga, który podtrzymuje aurę zepsucia zadającą 175% obrażeń od broni przez czas swojego trwania.
 • Szkieletowy Łucznik (Zimno)
  • Ożywiasz Szkieletowego Łucznika, który zadaje 400% obrażeń od broni.
  • Szkieletowi Łucznicy zwiększają twoją szybkość ataku o 3% przez 5 sek. za każdym razem, gdy zadadzą obrażenia. Maksymalnie 10 kumulacji.

Powrót na górę


Krew i Kość


Zbroja z Kości

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 10 pkt. esencji.
  • Czas odnowienia: 10 sek.
  • Wydzierasz kości z pobliskich przeciwników, zadając im 150% obrażeń od broni, i tworzysz pancerz, który zmniejsza otrzymywane obrażenia o 3% za każdego trafionego wroga, do 10 wrogów maksymalnie. Zbroja z Kości działa przez 60 sek.
 • Zwiększone Obrażenia (Obrażenia fizyczne)
  • Obrażenia zadawane przeciwnikom są zwiększone o 200%.
 • Niewrażliwość (Obrażenia fizyczne)
  • Twój pancerz absorbuje wszystkie obrażenia przez 5 sek. i zapewnia niewrażliwość na wszystkie efekty ograniczające kontrolę nad postacią.
 • Dyslokacja (Obrażenia fizyczne)
  • Przeciwnicy zostają także ogłuszeni na 2 sek.
 • Ciało Twe Utrzymuję (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 20% zdrowia.
  • Zwiększa twoje punkty życia na sekundę o 10% za każdy trafiony cel.
 • Plon Boleści (Obrażenia fizyczne)
  • Zbroja z Kości zwiększa także szybkość ruchu o 1% za każdego trafionego przeciwnika.

Duch Kości

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Wypuszczasz Ducha Kości, który wyrusza w poszukiwaniu wrogów. Przy trafieniu zadaje 4000% obrażeń.
  • Otrzymujesz ładunek co 15 sek. i możesz przechowywać do 3 ładunków. Czas doładowania jest skrócony o 1 sek. za każde pochłonięte przez ciebie zwłoki.
 • Opętanie (Obrażenia fizyczne)
  • Duch Kości zauroczy teraz cel na 10 sek. kosztem 10% zdrowia.
 • Atak Paniki (Trucizna)
  • Wrogowie w promieniu 10 metrów zostają wystraszeni na 2 sek. po detonacji Ducha Kości.
 • Poltergeist (Zimno)
  • Zwiększa maksymalną liczbę ładunków do 4.
 • Niedokończone Sprawy (Zimno)
  • Duch Kości wybucha zadając 1250% obrażeń od broni wszystkim wrogom w promieniu 10 metrów od miejsca eksplozji.
 • Projekcja Astralna (Zimno)
  • Obrażenia zostają zwiększone o 15% za każdego przeciwnika, przez którego przejdzie Duch Kości szukający swego celu.

Napływ Krwi

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Czas odnowienia: 5 sek.
  • Koszt: 5% zdrowia.
  • Odrzucasz swą śmiertelną powłokę i pojawiasz się ponownie do 50 metrów dalej.
 • Transfuzja (Obrażenia fizyczne)
  • Przywraca 2% twojego maksymalnego zdrowia za każdego przeciwnika, przez którego przejdziesz.
 • Hemostaza (Obrażenia fizyczne)
  • Usuwa koszt zdrowia.
 • Metabolizm (Obrażenia fizyczne)
  • Napływ Krwi ma teraz 2 ładunki, ale koszt zdrowia zostaje podwojony.
 • Krzepkość (Obrażenia fizyczne)
  • Zwiększa twój pancerz o 100% przez 2 sekundy po rzuceniu.
 • Linienie (Obrażenia fizyczne)
  • Po użyciu pozostawia zwłoki w początkowej lokacji.

Symulakrum

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 50% zdrowia.
  • Czas odnowienia: 120 sek.
  • Tworzysz z krwi Symulakrum, które będzie przez 15 sek. naśladować cię przy używaniu umiejętności wykorzystujących esencję.
 • Rezerwuar (Obrażenia fizyczne)
  • Twoja maksymalna esencja jest zwiększona o 100% podczas działania Symulakrum.
 • Przeklęta Postać (Trucizna)
  • Kiedy runa jest aktywna, twoje umiejętności klątw będą nakładać wszystkie trzy klątwy.
 • Dług Krwi (Obrażenia fizyczne)
  • Koszty umiejętności w punktach życia są zmniejszone o 75%, kiedy działa Symulakrum.
 • Krew i Kość (Obrażenia fizyczne)
  • Obecnie tworzy także Symulakrum Kości, ale czas działania zostaje skrócony do 10 sek.
 • Samopoświęcenie (Obrażenia fizyczne)
  • W wypadku śmierci podczas działania Symulakrum, zniszczeniu ulega Symulakrum, a ty odzyskujesz pełne zdrowie.

Powrót na górę


Reanimacja


Kraina Umarłych

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Czas odnowienia: 120 sek.
  • Ze wszystkich umiejętności Zwłok można korzystać w każdej chwili przez 5 sek.
 • Pokrzepienie (Obrażenia fizyczne)
  • Twoje umiejętności nie kosztują esencji, kiedy Kraina Umarłych jest aktywna.
 • Kraina Mrozu (Zimno)
  • Wrogowie w Krainie Umarłych zostają co jakiś czas zamrożeni.
 • Kraina Zarazy (Trucizna)
  • W czasie swojego działania Kraina Umarłych zadaje wrogom do 5000% obrażeń od broni.
 • Kraina Obfitości (Obrażenia fizyczne)
  • Kiedy Kraina Umarłych jest aktywna, odzyskujesz 2% swojego maksymalnego zdrowia za każdym razem, gdy zabijesz wroga.
 • Płytkie Groby (Obrażenia fizyczne)
  • Każdych 10 zabitych wrogów wydłuża czas działania o 1 sek., do maksymalnie 2 sek.

Rozkazywanie Szkieletom

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 50 pkt. esencji.
  • Tryb aktywny: Rozkazujesz swym szkieletowym stronnikom, aby zaatakowali cel, i zwiększasz zadawane przez nich obrażenia o 50% na 5 sek.
  • Tryb pasywny: Co 2 sek. wskrzeszasz szkielety (maksymalnie 7), które wychodzą z ziemi. Szkieletowi stronnicy zadają przy każdym ataku 50% obrażeń od broni.
 • Egzekutor (Obrażenia fizyczne)
  • Zmniejsza koszt esencji w trybie aktywnym do 25 pkt.
 • Mroczne Leczenie (Obrażenia fizyczne)
  • Szkieletowi stronnicy przywrócą ci 0,5% twojego całkowitego zdrowia za każde trafienie, kiedy będą pod twoimi rozkazami.
 • Zamrażający Uścisk (Zimno)
  • Cel twojego rozkazu zostaje zamrożony na 3 sek.
 • Wybuch Szkieletów (Trucizna)
  • Rozkazujesz twoim szkieletom eksplodować, zadając przy tym 80% obrażeń od broni wrogom w promieniu 15 metrów.
 • Szał (Obrażenia fizyczne)
  • Twoje szkielety wpadają w szał, zyskując o 25% zwiększoną szybkość ataku.

Rozkazywanie Golemowi

 • Umiejętność podstawowa (Trucizna)
  • Czas odnowienia: 60 sek.
  • Tryb aktywny: Rozkazujesz golemowi rzucić się we wskazane miejsce, gdzie rozpada się w stertę 5 zwłok.
  • Talent pasywny: Ożywiasz Mięsnego Golema, który będzie walczyć po twojej stronie. Mięsny Golem zadaje przy każdym ataku obrażenia równe 450% twoich obrażeń od broni.
 • Kościany Golem(Obrażenia fizyczne)
  • Tryb aktywny: Golem zamienia się w tornado kości, przenosząc wszystkich pobliskich przeciwników we wskazane miejsce i unieruchamiając ich na 2 sek.
 • Krwawy Golem (Obrażenia fizyczne)
  • Tryb aktywny: Golem poświęca się, przywracając ci 25% twojego zdrowia, a następnie rekonstruuje się we wskazanym miejscu. Podczas rekonstrukcji golema, żylaste pędy ranią pobliskich przeciwników, zadając im 450% obrażeń od broni.
 • Żarłoczny Golem (Trucizna)
  • Tryb aktywny: Golem pożera zwłoki we wskazanym miejscu zwiększając zadawane przez siebie obrażenia o 30% za każde pożarte zwłoki.
 • Gnijący Golem (Trucizna)
  • Tryb aktywny: Rozkazujesz przejść golemowi we wskazane miejsce, gdzie rozpada się w stertę 8 zwłok.
 • Lodowy Golem (Zimno)
  • Tryb aktywny: Rozkazujesz przejść golemowi we wskazane miejsce, gdzie zamraża wrogów na 3 sek. i zwiększa ich szansę na otrzymanie krytycznego trafienia o 10% przez 10 sek.

Armia Umarłych

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Czas odnowienia: 120 sek.
  • Ożywiasz ogromną armię szkieletów, która z impetem uderza wskazane miejsce zadając 3000% obrażeń od broni w promieniu 15 metrów.
 • Katatoniczny Uścisk (Trucizna)
  • Z ziemi wysuwają się ręce, które unieruchamiają wrogów w miejscu przez 5 sek.
 • Armia Zamarzniętych(Zimno)
  • Obrażenia od broni zostają zwiększone do 3600%, zaś armia atakuje wszystkich przeciwników w linii.
 • Niekonwencjonalna Walka (Obrażenia fizyczne)
  • Szkielety powstaną z ziemi i atakują losowe cele przez 4 sek.
 • Dolina Śmierci (Obrażenia fizyczne)
  • Szkieletowa armia zapędza wszystkich przeciwników objętych działaniem w jedno miejsce.
 • Martwa Burza (Obrażenia fizyczne)
  • Wzbudzasz wokół siebie burzę umarłych, która zadaje wrogom 2000% obrażeń od broni w ciągu 5 sek.

Powrót na górę


Klątwy


Zniedołężnienie

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 10 pkt. esencji.
  • Potworna klątwa, która zmniejsza szybkość ruchu wrogów o 75%, a zadawane przez nich obrażenia o 20% przez 30 sek.
 • Oportunizm (Obrażenia fizyczne)
  • Zyskujesz 3% do szybkości ruchu za każdego przeklętego wroga.
 • Pożyczony Czas (Obrażenia fizyczne)
  • Zyskujesz 1% redukcji czasu odnowienia za każdego przeklętego wroga.
 • Uwiąd (Obrażenia fizyczne)
  • Redukcja obrażeń zostaje zwiększona do 30%, ale klątwa nie zmniejsza już szybkości ruchu.
 • Oszałamiająca Klątwa (Obrażenia fizyczne)
  • Istnieje 10% szans na to, że przeklęci wrogowie zostaną ogłuszeni przy trafieniu na 2 sek.
 • Wycieńczenie (Obrażenia fizyczne)
  • Potęguje efekt zmniejszenia szybkości ruchu przez pierwsze 5 sek.

Słabość

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 10 pkt. esencji.
  • Potworna klątwa, która zabija przeciwników posiadających mniej niż 15% zdrowia. Działa przez 30 sek.
 • Powrót Esencji (Obrażenia fizyczne)
  • Otrzymujesz 2 pkt. esencji, kiedy zginie przeklęty przeciwnik.
 • Wybuchowa Śmierć (Obrażenia fizyczne)
  • Przeklęci przeciwnicy wybuchają, zadając w momencie śmierci 100% obrażeń od broni.
 • Zapach Krwi (Obrażenia fizyczne)
  • Przeklęci przeciwnicy otrzymują o 15% zwiększone obrażenia od twoich przywołańców.
 • Aura Słabości (Obrażenia fizyczne)
  • Zamienia się w aurę, która nakłada klątwę na wszystkich przeciwników w promieniu 15 metrów.
  • Zasięg tego efektu jest zwiększony o 50% twojego promienia podnoszenia złota i kul zdrowia.
 • Wczesny Grób (Obrażenia fizyczne)
  • Aktywuje się teraz przy 18% życia wroga, ale kosztuje 10% twojego życia.

Pijawka

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Koszt: 10 pkt. esencji.
  • Rzucasz klątwę na wskazany obszar. Przeklęci wrogowie mogą uleczyć napastnika, kiedy otrzymują obrażenia równe 1% ich maksymalnego zdrowia. Czas działania: 30 sek.
 • Zarażenie (Obrażenia fizyczne)
  • Przeciwnicy, którzy zginą będąc pod wpływem klątwy, przekażą ją dalej na pobliski cel.
 • Krwisty Koniec (Obrażenia fizyczne)
  • Za każdym razem gdy zginie przeklęty przeciwnik, odzyskasz zdrowie w ilości równej 200% punktów życia za zabicie.
 • Przeklęta Ziemia (Obrażenia fizyczne)
  • Teraz rzuca klątwę na obszar, lecząc 0,5% twojej maksymalnej wartości punktów życia co sekundę za każdego wroga na przeklętym terenie.
 • Butla Krwi (Obrażenia fizyczne)
  • Za każdym razem gdy zginie przeciwnik, twój czas odnowienia mikstur zostaje skrócony o 1 sek.
 • Osmoza (Obrażenia fizyczne)
  • Każdy przeklęty wróg zwiększa twoją regenerację życia o 751 pkt. na sekundę.

Powrót na górę


Zwłoki


Wybuch Zwłok

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Detonujesz wszystkie zwłoki znajdujące się na wskazanym obszarze w promieniu 11 metrów. Zwłoki zadają 150% obrażeń od broni wrogom znajdującym się w promieniu 20 metrów.
 • Pożegnalne Objęcia (Obrażenia fizyczne)
  • Zwłoki same przyciągają się do najbliższego wroga przed eksplozją, ale umiejętność kosztuje teraz 3% życia za każde zwłoki.
 • Zwarcie (Trucizna)
  • Teraz detonujesz zwłoki znajdujące się w pobliżu, zadając 200% obrażeń od broni wrogom znajdującym się w promieniu 20 metrów.
 • Krwawa Miazga (Obrażenia fizyczne)
  • Promień wybuchu zostaje zwiększony do 25 metrów.
 • Martwe Zimno (Zimno)
  • Zamrażasz wszystkich wrogów w obrębie eksplozji na 2 sek.
 • Szrapnel (Trucizna)
  • Zwłoki wybuchają teraz z dala od ciebie, trafiając wszystkie cele w obrębie stożka.

Trupia Lanca

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Wzywasz pociski z pobliskich zwłok, które ranią wskazanego wroga, zadając mu 750% obrażeń od broni.
 • Kruszący Dotyk (Zimno)
  • Kości wrogów stają się kruche, co zwiększa szansę na zadanie im trafienia krytycznego o 5% przez 5 sek., za każdym razem, gdy zostaną trafieni Trupią Lancą.
 • Krwawa Lanca (Obrażenia fizyczne)
  • Wykorzystuje 5% twojego całkowitego zdrowia, aby wystrzelić w stronę celu dodatkową lancę, która zadaje 250% obrażeń od broni.
 • Trzewiowy Udar (Obrażenia fizyczne)
  • Ogłusza cel na 3 sek.
 • Szatkujące Drzazgi (Trucizna)
  • Każda lanca spowalnia cel o 10% i zmniejsza zadawane przez niego obrażenia o 6% przez 10 sek. Kumuluje się maksymalnie 5 razy.
 • Rykoszet (Obrażenia fizyczne)
  • Trupia Lanca ma 20% szans na odbicie się rykoszetem w jeden dodatkowy cel.

Pochłonięcie

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Pochłaniasz zwłoki znajdujące się na obszarze 60 metrów, aby odzyskać 10 pkt. esencji za każdego trupa.
 • Bezwzględność (Obrażenia fizyczne)
  • Dodatkowo pochłaniasz swoich przywołańców otrzymując 10 pkt. esencji za każdego zabitego sługę.
 • Żarłoczność (Obrażenia fizyczne)
  • Przez 5 sek. zmniejsza pełny koszt esencji o 2% za każde pochłonięte zwłoki.
 • Pożerająca Aura (Obrażenia fizyczne)
  • Przyjmuje postać aury, która pożera wszystkie zwłoki w promieniu 15 metrów, przywracając ci 11 pkt. esencji za każdego trupa.
  • Zasięg tego efektu jest zwiększony o 50% twojego promienia zbierania złota.
 • Nasycenie (Obrażenia fizyczne)
  • Zwiększa maksymalne życie o 2% przez 2 sek. za każdego pochłoniętego trupa.
 • Kanibalizm (Obrażenia fizyczne)
  • Każde pochłonięte zwłoki przywracają także 3% zdrowia.

Ożywienie

 • Umiejętność podstawowa (Obrażenia fizyczne)
  • Na 15 sek. ożywiasz maksymalnie 10 zwłok na wskazanym obszarze znajdującym się w promieniu 20 metrów.
 • Oblacja (Obrażenia fizyczne)
  • Zwiększa obrażenia zadawane przez ożywione stwory o 20% , ale każde Ożywienie kosztuje teraz 3% zdrowia.
 • Osobista Armia (Obrażenia fizyczne)
  • Odnoszone obrażenia zostają zmniejszone o 1% za każdego aktywnego, ożywionego sługę.
 • Brawura (Zimno)
  • Ożywieni słudzy zadają dodatkowe 150% obrażeń, ale trwają 6 sek. Zadane obrażenia stają się obrażeniami od zimna.
 • Potworny Powrót (Trucizna)
  • Kiedy ożywiasz zwłoki, wrogowie w promieniu 20 metrów uciekają w przerażeniu przez 3 sek.
 • Czyściec (Obrażenia fizyczne)
  • Kiedy upłynie czas ich działania, ożywieni słudzy zamieniają się z powrotem w możliwe do wykorzystania zwłoki.

Powrót na górę


Umiejętności pasywne


Paliwo Śmierci

 • Pochłonięcie zwłok zwiększa twoją szybkość ruchu o 3% na 5 sek.

Ze Śmierci Życie

 • Pochłonięcie zwłok zapewnia 20% szans na stworzenie kuli zdrowia.

Samotna Warta

 • Zwiększa pancerz o 100%. Wartość ta zostaje zredukowana o 10% za każdego aktywnego przywołańca.

Więzienie z Kości

 • Istnieje 10% szans, że Włócznia z Kości, Kościane Kolce oraz Duch Kości zamkną wrogów w Więzieniu z Kości na 3 sek.

Przywódca Zmarłych

 • Koszt esencji Rozkazywania Szkieletom oraz czas odnowienia Rozkazywania Golemowi zostają zmniejszone o 30%.

Prędkie Żniwa

 • Zwiększa szybkość ataku Kościanych Kolców, Wyssania Krwi oraz Ponurej Kosy o 15%.

Chaotyczny Reanimator

 • Twoje przywołańce zyskują 200% wartości twoich cierni.

Wieczna Udręka

 • Twoje klątwy kosztują o 50% mniej esencji i trwają bezustannie.

Krew za Krew

 • Podniesienie kuli zdrowia usuwa koszt zdrowia kolejnego zaklęcia Krwi. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 3 razy.

Krew jest Mocą

 • Każde 5% straconego zdrowia skróci wszystkie pozostałe czasy odnowienia o 1%.

Wchłonięcie Życia

 • Zwiększa twoją regenerację zdrowia o 10% za każdego przeciwnika znajdującego się w promieniu 20 metrów.

Wydłużona Służba

 • Wydłuża czas działania Szkieletowych Magów i Ożywienia o 25%.

Ostatnia Posługa

 • Jeśli odniesiesz śmiertelne obrażenia, wszystkie twoje przywołańce zostaną poświęcone i przywrócą ci 10% zdrowia. Efekt ten może zostać wywołany maksymalnie raz na 60 sek.

Potworna Danina

 • Odzyskujesz równowartość 10% liczby punktów życia otrzymywanych przy trafieniu za każdym razem, kiedy jeden z twoich przywołańców trafi przeciwnika.

Wszechogarniająca Esencja

 • Zwiększa maksimum esencji o 40 pkt.

Tarcza Rathmy

 • Nie możesz stracić życia przez 4 sek. po użyciu Krainy Umarłych, Armii Umarłych oraz Symulakrum.

Żniwa

 • Podczas korzystania z kosy zyskujesz 1% esencji oraz zdrowia za każdego zabitego.

Rigor Mortis

 • Umiejętności wywołujące Skazę spowalniają również przeciwników o 30% i zmniejszają ich szybkość ataku o 15% na 5 sek.

Ząbkowane Ostrze

 • Kościane Kolce, Włócznia z Kości oraz Duch Kości zadają obrażenia zwiększone o 1% za każde 2 metry dzielące cię od przeciwnika, maksymalnie do 15%.

Powrót na górę


Klątwy, kolce oraz krew. O, tak!

Nekromanci posiadają do swojej dyspozycji wiele zróżnicowanych umiejętności bliskiego i dalekiego zasięgu, a także zdolności władania przywołańcami. Jakim typem nekromantów będziecie grać? Czy zamierzacie poświęcać zdrowie, by uzyskać dodatkową moc dzięki umiejętnościom Krwi? A może wolicie otoczyć się armią nieumarłych?

Wyczekujcie kolejnych informacji o nekromantach, które pojawią się w najbliższych tygodniach, wraz z rozpoczęciem zamkniętych beta-testów. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zgłoście się do testów, aby mieć szansę wziąć w nich udział!