• 70 Lala
 • 70 Lala
 • 70 Mona
 • 70 Sonya
 • 51 Mona
 • 15 Selma

70(794)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

Lala

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 旋風斬 集血斬
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 撕裂 血流成河

屬性

 • 力量 6206
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 3503
 • 傷害 913225
 • 堅韌 14564000
 • 恢復 2040690
 • 112 怒氣
 • 351k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 魅惑
 • 先行調和
 • 強固護盾
 • 扭轉命運
 • 171.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +149.00 經驗值

盜賊

 
 • 強力射擊
 • 解剖
 • 穿刺射擊
 • 消失
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 干涉
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-10-1 2:37 上午 TST