• 70 BLEACH
 • 70 BOUMME
 • 70 GIGL
 • 70 KAYS
 • 70 MAGHETTA
 • 70 MEETOO
 • 70 OZZA
 • 70 PHUILA
 • 70 SHILE
 • 70 SQUAR

70(1,116)級聖教軍 - 專家級模式 - 賽季

SHILE

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 天堂之拳 雷霆裂隙
 • 聖盾炫光 聖之裁決
 • 鋼鐵之甲 精鋼之甲
 • 無畏律令 致命爆擊
 • 戰馬奔騰 神采奕奕
 • 阿卡拉特勇士 先知化身

屬性

 • 力量 11797
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 3607
 • 傷害 1695170
 • 堅韌 30316600
 • 恢復 1374530
 • 109 忿怒
 • 415k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 魅惑
 • 增強
 • 強固護盾
 • 扭轉命運
 • 170.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +577.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-10-28 2:49 下午 TST