• 70 NotASupp
 • 70 Stash
 • 70 asdvasvdxzv
 • 70 regr
 • 1 AYAYAAYAYYAY
 • 1 Stash
 • 1 Stash
 • 1 Stash
 • 1 Stashh
 • 1 Stashy
 • 1 asd

70(2,871)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

NotASupp

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 忘卻苦痛 恃眾凌寡
 • 旋風斬 烈風剪
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 威嚇怒吼 踉蹌之吼
 • 震地踐踏 陷地猛擊

屬性

 • 力量 2233
 • 敏捷 4048
 • 智力 712
 • 體能 4559
 • 傷害 137175
 • 堅韌 78341296
 • 恢復 2026380
 • 100 怒氣
 • 506k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-11-14 7:35 下午 TST