• 70 BOOM
 • 70 BOOOM
 • 70 Five
 • 70 GOODBYE
 • 70 Shil
 • 70 Six
 • 70 wew
 • 2 Barb
 • 2 fuf
 • 1 DSD
 • 1 Pew
 • 1 Town
 • 1 Town
 • 1 ccc

70(7,502)級秘術師 - 賽季

BOOM

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 電殛 能量湧現
 • 魔法武器 能量折射
 • 御法者 傳送術
 • 能量震波 秘能調和
 • 暴風護甲 電光竄流
 • 隕石術 星之協議

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 2377
 • 智力 13747
 • 體能 3916
 • 傷害 5983470
 • 堅韌 55990000
 • 恢復 2023420
 • 128 秘能
 • 392k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-12-6 2:32 上午 TST