• 70 Nhyx
 • 70 Nhyx
 • 1 Int
 • 1 Intel
 • 1 Shard

70(1,716)級武僧 - 專家級模式 - 賽季

Nhyx

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 颶風轉 疾風震
 • 金鐘破 爆裂光波
 • 靈光悟 蔽影沙
 • 明鏡止水 升天奧義
 • 天地元靈 風之元靈
 • 瞬影打 無影速

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 16203
 • 智力 77
 • 體能 3454
 • 傷害 4065770
 • 堅韌 30594500
 • 恢復 1821420
 • 278 靈聖
 • 398k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 先行調和
 • 強固護盾
 • 扭轉命運
 • 101.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +425.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 132.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +232.00 經驗值

最近更新於 2024-1-21 9:52 下午 TST