• 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna
 • 70 Luna

70(3,521)級武僧 - 專家級模式

Luna

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 百烈拳 聚勁擊
 • 颶風轉 疾風震
 • 瞬影打 迅光衝
 • 明鏡止水 升天奧義
 • 天地元靈 水之元靈
 • 靈光悟 蔽影沙

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 15972
 • 智力 77
 • 體能 3304
 • 傷害 5729960
 • 堅韌 35489400
 • 恢復 2557930
 • 250 靈聖
 • 380k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 • 強力射擊
 • 解剖
 • 多重射擊
 • 消失
 • 34.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2024-2-24 5:20 上午 TST