• 70 Grex
 • 70 Grex

70(618)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

Grex

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 撕裂 血流成河
 • 旋風斬 烈風剪
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 衝刺 衝鋒陷陣
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 忘卻苦痛 威懾八方

屬性

 • 力量 7371
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 5472
 • 傷害 736318
 • 堅韌 19550000
 • 恢復 332583
 • 111 怒氣
 • 548k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2022-8-28 7:51 下午 TST