• 70 Forang

70(622)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

Forang

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 旋風斬 集血斬
 • 撕裂 血流成河
 • 狂戰之怒 邁步巨人
 • 先祖召喚 戮力同心
 • 戰吼 戒備戰吼
 • 戰鬥暴怒 血濺八方

屬性

 • 力量 6731
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 4770
 • 傷害 552805
 • 堅韌 20403700
 • 恢復 255489
 • 112 怒氣
 • 654k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +160.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 干涉
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +922.00 經驗值

最近更新於 2022-12-20 8:59 下午 TST