• 70 Lena
 • 70 Lena
 • 70 Lena
 • 70 Lena

70(1,515)級狩魔獵人 - 專家級模式

Lena

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 追噬箭 吞噬箭
 • 掃射 迅影流轉
 • 煙幕 蔽影疾行
 • 蓄勢待發 集中心智
 • 戰寵 惡狼戰寵
 • 復仇心切 黑暗之心

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 8963
 • 智力 77
 • 體能 5437
 • 傷害 1343230
 • 堅韌 20610000
 • 恢復 1073890
 • 150
  62
  憎恨/ 戒律
 • 696k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 衝鋒
 • 守護者
 • 150.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +884.00 經驗值

最近更新於 2023-9-18 6:26 下午 TST