41478 zabitych
2153 zabitych elit
637 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 06. mar 2021 r. 19:10 CET

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

Spurdarian 09.03.15 70
Tulpette 07.11.14 70
Lucylawless 11.12.14 70
Innataxi 27.02.15 70
Spinchter 14.03.15 70
Varyaag 20.02.15 70
Futtbuck 01.03.15 70