150445 zabitych
5988 zabitych elit
972 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 11. maj 2022 r. 19:27 CEST

Дарай 5 988 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy