6725549 zabitych
390855 zabitych elit
684 | 1526 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 21. wrz 2022 r. 20:24 CEST

CruThree 2 214 zabitych elit 70 DeeHoo 6 026 zabitych elit 70 Takkaamakkar 4 648 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Kowal Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Złotnik Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Wieszczka Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)

Polegli bohaterowie

WizzSiisonKo 12.04.15 10
WizZiisonK 03.05.15 70
NeppeKolmone 13.08.17 70
KiintioNeppe 29.07.17 70
VissuViitone 14.11.13 60
ALottaFagina 01.03.15 39
Retaliator 15.01.16 54
KiintioNeppe 26.07.17 70
DeeHooHooCee 19.03.13 60
WizzuHooCee 01.04.13 60