2935062 zabitych
161550 zabitych elit
320 | 1511 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 26. paź 2023 r. 01:14 CEST

Loolcrushcs 2 775 zabitych elit 70 Loolcrushcsf 11 177 zabitych elit 70 Looldhhcs 3 022 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Kowal Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Złotnik Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Wieszczka Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)

Polegli bohaterowie

Loolwdsfhc 11.10.15 70
Looldhsfhc 05.09.15 70
Barbshc 18.10.15 70
Loolbarbhcs 29.03.18 70
Loolcrushcs 06.04.18 70
Loolcrushcs 04.11.17 70
Loolwdhcs 23.06.16 70
Loolbarbhcs 03.12.19 70