33691 zabitych
2088 zabitych elit
896 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 28. mar 2023 r. 14:27 CEST

Monte 2 088 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

Youngblood 12.02.13 36
Monte 02.06.14 70
Monte 15.06.14 70
Zidovudin 07.02.13 35
Monte 02.06.14 70