5879348 zabitych
415357 zabitych elit
660 | 1365 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 03. kwi 2023 r. 23:21 CEST

Michio 11 410 zabitych elit 70 MichioHC 4 544 zabitych elit 70 Michiorek 3 532 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

Michios 03.04.23 19
Michio 26.10.15 70