75588 zabitych
3680 zabitych elit
825 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 02. mar 2023 r. 19:20 CET

LastQq 3 680 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

QqHC 18.01.16 70
QqHC 20.02.15 70
QqHC 31.05.14 70
QqHC 17.01.15 70
QqHC 17.09.13 60
QqHC 23.03.14 60
QqHC 05.05.14 70
QqHC 27.08.14 70
QqHC 05.04.21 70
QqHC 07.01.17 70