231239 zabitych
9544 zabitych elit
1205 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 23. maj 2023 r. 21:29 CEST

Baroko 394 zabitych elit 70 Canis 948 zabitych elit 70 Canis 4 653 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy