55767 zabitych
2199 zabitych elit
275 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 05. maj 2022 r. 08:28 CEST

Rose 0 zabitych elit 1

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

Titanica 23.08.21 70
Rynoa 15.08.21 70
Zoraster 10.01.13 45
Azula 05.03.19 70
Beardo 05.05.22 70
Mortalica 08.01.21 70
Nemesis 22.04.20 70
Mopito 05.09.21 70
Elsa 29.08.21 70