Wymagany poziom:
56

Prymitywna kosa

  • Kosa
  • 149,5
  • Obrażenia na sekundę
  • 81-149 pkt. obrażeń

    1,30 ataku na sekundę