Wymagany poziom:
1

Uczniowska kosa

  • Kosa
  • 3,0
  • Obrażenia na sekundę
  • 2-3 pkt. obrażeń

    1,20 ataku na sekundę