Odblokowywana na poziomie
20

Fanatyzm

Zwiększa szybkość ataku umiejętności Kara, Cięcie, Chłosta oraz Sprawiedliwość o 15%.

„Moje słowa to żadna nowość. Starożytni też żarliwie czcili Światłość i byli dzięki niej potężniejsi, niż możemy sobie to wyobrazić.” — Akarat

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.