Zobacz także

Tarcza krzyżowca
Poziom Przedmiot
Materiały:
Koszt: 1 000
Szkolenie Poziom 12 (Monarszy)
Wymagany poziom:
70

Monarszy niezawodny strażnik

  • Rzadka tarcza krzyżowca
  • 1980 - 2277
  • Pancerz
  • +[10,0 - 20,0]% do szansy na blok

    15 870-23 805 wartości bloku

  • +6 losowych magicznych właściwości